Všetko na koľajnice: Zelená logistika, nekomplikovaná a vždy zameraná na najlepšie riešenie

Skladová logistika orientovaná na potreby zákazníkov z regiónu je hlavným predmetom podnikania spoločnosti B&S Warehousing GmbH. Základným predpokladom pre to je kompletne novo zrekonštruovaná skladová hala so železničnou vlečkou, ktorá bola plne prispôsobená požiadavkám zákazníka. Výsledkom tejto investície orientovanej na železnicu a ochranu životného prostredia je strategická Zmluva o poskytovaní služieb so spoločnosťou Lenzing AG.

Pod pojmom „zelená logistika“ rozumie Walter Leitgeb ekologickú prepravu po železnici s prípravnými a doplnkovými službami v oblastiach manipulácie, skladovania, prípravy objednávok a v prípade potreby aj distribúcie. „Tieto služby, ktoré poskytuje môj tím, umožňujú našim zákazníkom sústrediť sa na svoje hlavné podnikanie“, je mottom výkonného spoločníka spoločnosti B&S Logistik GmbH. Táto stratégia pomohla spoločnosti, ktorá bola založená v roku 2007, veľa dosiahnuť. Berúc do úvahy aj novo založenú spoločnosť B&S Warehousing GmbH sa tím v súčasnosti skladá z približne 30 zamestnancov, ktorí spolu generujú ročný obrat okolo 30 miliónov eur.

Spoločnosť B&S Logistik vyvíja, realizuje a dohliada na koncepty dopravnej logistiky v celej Európe, v pobaltských štátoch, až po oblasť ďaleko za ruskými hranicami. Pritom sa 100%-ne sebestačná spoločnosť spolieha na dlhodobé partnerstvá s prenajímateľmi vagónov, železničnými spoločnosťami ako aj so železničnými dopravnými spoločnosťami, skladovými a prekládkovými spoločnosťami. „V prípade potreby organizujeme integrované dopravné riešenia z miesta nakládky odosielateľov tovaru až po zadané miesta určenia. Deje sa tak vo forme individuálnych komplexných riešení na jednom mieste, aby sa zákazníci mohli sústrediť na svoje hlavné podnikanie“, vysvetľuje Walter Leitgeb v rozhovore pre časopis Österreichische Verkehrszeitung. Takýmto spôsobom prepravuje jeho spoločnosť po železnici okolo 1 milióna ton tovaru ročne a malo by toho ešte pribúdať.

Z toho dôvodu sme v roku 2019 začali s viacerými projektmi. Takto si Walter Leitgeb zabezpečil nasledovateľov v riadení. Jeho syn Lukas Leitgeb, MSc bude v priebehu nasledujúcich dvoch rokov na túto úlohu operačného manažéra pripravený. Podporujú ho pritom prokuristi Manuela Prenner, M.A., Ing. Martin Kausal a Gerhard Gattinger. Všetci majú dlhoročné skúsenosti v oblasti železničnej logistiky.

SCHWANENSTADT:

Tu sa spoločnosť B&S Warehousing GmbH oficiálne rozšírila o prvé samostatne spravované logistické centrum. Objekt v meste Schwanenstadt podporuje predovšetkým klienta Lenzing AG v jeho globálnej expanzii.

Výrobca vlákien, buničiny a síranu sodného ako vedľajšieho produktu sa neustále rozrastá. Aby v tomto vývoji mohol pokračovať, spolieha sa Lenzing AG na externé sklady. Okrem toho by dopravná logistika mala byť čo najšetrnejšia k životnému prostrediu, k čomu je predurčená železničná preprava. Vyžaduje si to však skladovacie miesta so železničnou vlečkou a tieto sú pozdĺž hlavnej trate Westbahn v okrese Vöcklabruck k dispozícii iba obmedzenom množstve. Jedným z takýchto objektov bola bývalá hala Inku v meste Schwanenstadt. Na túto halu sa vedúci kancelárie B&S Logistik v Salzburgu, Gerhard Gattinger, už dávno zameral. Vedel však aj to, že hala o rozlohe 6 000m² si vyžadovala dôkladnú rekonštrukciu, aby prichádzala do úvahy pre projekt logistiky skladu klienta Lenzing AG alebo pre spoločnosti podnikajúce v papierenskom priemysle.

To, čo by mnohí pred rokom považovali za nemožné, je dnes realitou. Bývalá hala Inku sa po celkovej investícii viac ako 3 milióny EUR prezentuje zvonka aj znútra v plnej kráse a je teraz vo vlastníctve spoločnosti B&S Warehousing GmbH , ktorá sa špecializuje na dopravné riešenia šetrné k životnému prostrediu pre skupiny zákazníkov z okresov Wels, jeho okolie a Vöcklabruck. Vďaka železničnej vlečke (130m dlhej) s kapacitou piatich štvornápravových vozňov na nakládku a vykládku a vďaka železničnému prepojeniu, bezproblémovo zapadá do stratégie spoločnosti B&S Logistik GmbH na rozšírenie činností v oblasti zelenej logistiky. Takto môže byť len pre zákazníka Lenzing AG v roku 2020 logisticky spracovaných okolo 2 500 vozňových zásielok.

Príklad Smurfit Kappa Nettingsdorf ukazuje, čo je dnes logistika v železničnej doprave schopná dosiahnuť. Spoločnosť je jedným z najväčších výrobcov vlnitého surového papiera v Európe a je jedným z tých, čo využíva prosperujúci elektronický obchod. Čím viac ľudí objednáva online, tým viac obalového materiálu potrebujú priemyselné podniky a zasielateľské spoločnosti, ktorých sa to týka. Výrobcovia obalov očakávajú ekologicky najpriaznivejšie dodanie vlnitého papiera v presne dohodnutom čase. Na tento účel vyvinula spoločnosť B&S Logistik koncept pre severonemecký trh, ktorý zahŕňa všetko od pristavenia súkromných automobilov cez železničný transport vrátane prekládky a medziskladovania v Lübecku až po presne časovo stanovenú dodávku nákladným autom do cieľovej oblasti (JIT). Spoločnosť Smurfit Kappa Nettingsdorf to zhodnotila ako veľmi výhodné riešenie a pod vedením prokuristu Gerharda Gattingera tento železničný koncept bezodkladne zrealizovala.

© Österreichische Verkehrzeitung