Datenschutz

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť je zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov na našej webovej stránke. Údaje spoločnosti nájdete v tiráži.

Informácie o ochrane osobných údajov

Otázky týkajúce sa ochrany odobnýchj údajov:

B&S Logistik GmbH – Wiedner Hauptstraße 68/Top 1, A – 1040 Viedeň

E-mailová adresa: office@bslogistik.at, Telefon: +43 1 /5810085-0

Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonnými predpismi o ochrane osobných údajov a týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Používanie našej webovej stránky je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných údajov. Čo s týka našich stránok, získavame osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailová adresa), avšak pokiaľ je to možné, vždy len na základe dobrovoľnosti.

Spracovateľ, príjemca

Vaše osobné údaje spracúvame s podporou spracovateľov, ktorí nám pomáhajú pri poskytovaní služieb (napr. hostiteľské servery, doručovanie e-mailového spravodajcu).

Od týchto spracovateľov sa vyžaduje, aby prísne chránili vaše osobné údaje a vaše osobné údaje nesmú spracúvať na žiadny iný účel, ako je poskytovanie našich služieb.

Prenos vašich osobných údajov sa uskutočňuje iba poskytovateľom služieb typickým pre podnikanie, napr. banky (v prípade prevodov na vás), daňoví poradcovia (ak sa vyskytujú v našom účtovnom oddelení), poskytovatelia zásielkových služieb (v prípade odoslania k vám), atď.

Súbory Cookies

Táto webová stránka používa cookies.

Úlohou cookies na webstránkach je vytvoriť používateľom priateľské a efektívnejšie prostredie. Cookie je malý textový súbor, ktorý sa používa na ukladanie informácií. Pri návšteve webovej stránky môže webová stránka umiestniť súbor cookie do počítača návštevníka webovej stránky. Ak používateľ znova navštívi webovú stránku neskôr, webová stránka môže prečítať údaje z predtým uloženého súboru cookie, napr. určiť, či používateľ predtým navštívil webovú stránku, a o ktoré oblasti webovej stránky sa používateľ obzvlášť zaujímal.

Viac informácií o súboroch cookies nájdete na stránke WIKIPEDIA.

Zmeňte nastavenie súborov Cookies

Ako webový prehliadač zaobchádza s cookies, ktoré cookies sú povolené alebo zamietnuté, môže užívateľ špecifikovať v nastaveniach webového prehliadača. Kde presne tieto nastavenia nachádzajú, závisí od konkrétneho webového prehliadača. Podrobné informácie sú dostupné prostredníctvom funkcie nápovedy príslušného webového prehliadača.

Ak je používanie cookies obmedzené, nemusí byť možné plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky.

Súbory Cookies na našej webovej stránke

Naša webová stránka spracováva nasledujúce súbory cookies:

 • Úplne nevyhnutné súbory cookies na zabezpečenie základných funkcií webovej stránky
  • Cookie-Notice: Používa sa na ukladanie súhlasu s používaním súborov cookies.
  • gaOptout: Používa sa na ukladanie deaktivácie služby Google Analytics
 • Funkčné súbory cookies na zabezpečenie výkonu webových stránok
  • WordPress: Súbory cookie relácie pre prihlásených používateľov
 • Súbory cookies na zlepšenie výkonu používateľa.
  • Google Analytics (zobraziť)
 • Reklamné cookies na kontrolu reklamných kampaní.
  • žiadne

Súbor denníka servera

Táto webová stránka spracováva nasledujúce osobné údaje v protokolovom súbore servera na účely monitorovania technickej funkcie a zvýšenia spoľahlivosti webového servera na základe prevládajúcich oprávnených záujmov zodpovednej osoby (technické bezpečnostné opatrenia):

 • Načítaný obsah
 • Čas požiadavky servera
 • Typ prehliadača / verzia prehliadača
 • Použitý operačný systém
 • Adresa URL sprostredkovateľa
 • IP adresa
 • Hostname

Tieto údaje sa uchovávajú iba dočasne po dobu štyroch týždňov. Potom sa anonymizuje IP adresa a názov hostiteľa.

Google Analytics

Táto webová stránka používa službu Google Analytics, webovú analytickú službu poskytovanú spoločnosťou Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA („Google“), na právnom základe prevažujúceho oprávneného záujmu (analýza používania webovej stránky). Máme so spoločnosťou Google zmluvu o spracovaní osobných údajov.

Pri prístupe na našu webovú stránku sa softvér pripája k serverom spoločnosti Google a prenáša údaje na servery spoločnosti Google, z ktorých niektoré sa nachádzajú v Spojených štátoch. Google Analytics tiež používa súbory cookies na ukladanie informácií o užívateľovi webových stránok a na analýzu používania webových stránok používateľmi webových stránok.

Táto webová stránka používa funkciu „anonymizácia IP“. V dôsledku toho bude vaša adresa IP skrátená, a preto ju spoločnosť Google anonymizuje v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplná IP adresa sa iba vo výnimočných prípadoch odošle na server Google v USA a tam sa skráti.

Podľa spoločnosti Google bude spoločnosť Google zhromažďovať údaje na vyhodnotenie používania webovej stránky, na zostavenie správ o činnosti webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s činnosťou webovej stránky a používaním internetu.
Spoločnosť Google tieto informácie prevedie tretím stranám, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google.

Podrobné informácie o tom, ako zaobchádzať s údajmi používateľov v službe Google Analytics, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google alebo Google Analytics.

Zakázať službu Google Analytics

 • Zhromažďovaniu vašich používateľských údajov na našej webovej stránke môžete vo všeobecnosti zabrániť nastavením „Nesledovať“ vo webovom prehliadači. Naša webová stránka zohľadňuje signál „Nesledovať“, ktorý váš webový prehliadač odosiela na všetky webové stránky.
 • Vo všeobecnosti môžete službe Google Analytics zabrániť v zhromažďovaní vašich používateľských údajov na všetkých webových stránkach stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
 • Zhromažďovaniu vašich používateľských údajov pomocou nástroja Google Analytics môžete zabrániť iba na tejto webovej stránke kliknutím na nasledujúci odkaz. Súbor cookie na zrušenie bude nastavený tak, aby zabránil zhromažďovaniu vašich informácií o budúcich návštevách týchto stránok: Upravte nastavenia súborov cookie

Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie a obmedzenie spracovania osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom spracovania vašich osobných údajov váš súhlas alebo zmluva uzavretá s vami, máte tiež právo na prenosnosť údajov.

Máte právo odvolať akýkoľvek súhlas udelený na spracovanie vašich osobných údajov. Zákonnosť spracovania osobných údajov až do zrušenia nie je zrušením dotknutá.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov za účelom priameho marketingu. V prípade námietky sa vaše osobné údaje už nebudú spracovávať na účely priameho marketingu.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu (Rakúsky úrad pre ochranu údajov, Wickenburggasse 8, 1080 Viedeň, dsb@dsb.gv.at).