Nový patent od spoločnosti B & S Logistik umožňuje prepravu nadrozmerných papierových kotúčov na ležato po železnici.

&S Logistik patrí medzi popredné špedičné spoločnosti v Rakúsku v oblasti skladovania a prepravy papiera po železnici. Doteraz nebol možný transport papierových kotúčov o veľkosti viac ako 2,45 m (tzv. materské valce) z technických dôvodov bezpečného uchytenia nákladu. Z  dôvodu nedostatku možností zabezpečenia  tovaru, sa dodávka musela riešiť dopravou po cestách.

Z tohto dôvodu spoločnosť B & S Logistik GmbH vyvinula bezpečnostné kliny, ktoré sú vhodné na prepravu nadrozmerných papierových kotúčov a spĺňajú všetky právne požiadavky a požiadavky špecifické pre daný produkt na železnici.

Zaisťovacie kliny na zaistenie nadrozmerných papierových kotúčov na železnici sú už teraz schválené rakúskymi a nemeckými patentovými úradmi. Týmto sa spoločnosť B & S Logistik GmbH stáva jediným poskytovateľom prepravy nadrozmerných papierových valcov po železnici.

Klíny sú schopné vydržať pozdĺžne sily 4G vznikajúce pri železničnej doprave. Pri konštrukcii klinov boli zohľadnené rôzne typy perforovaných prúžkov vo vozňoch a môžu sa preto používať na prepravu papiera vo všetkých bežných typoch vozňov.

Bezpečnostné kliny sú otestované a sú už schválené na prepravu po železnici.