Kontajnerová nakládka z Ruska do Indie v rukách spoločnosti B & S Logistik

S pomocou našej organizácie bol prepravený použitý stroj na výrobu polystyrénu z Ruska do Indie. Na prepravu stroja na nové miesto nasadenia bola využitá lodná a cestná doprava. Ako kontajnerový náklad bol stroj naložený na loď v Petrohrade, a pristál v prístave Chennai, aby mohol byť dopravený kamiónom konečnému príjemcovi. Kompletná organizácia dopravy vrátane spracovania dokladov bola zabezpečená nami. Potrebné know-how a jazykové znalosti našich vyškolených zamestnancov tvoria základ našich riešení šitých na mieru našim zákazníkom.