B&S Logistik organizuje ucelené vlaky z Rakúska a Českej republiky do Bulharska

Spoločnosť B&S Logistik prijala novú výzvu a teraz ponúka svojim zákazníkom aj kompletné riešenia prepravy guľatiny,

vlákninového dreva do Bulharska.

Od naloženia cez organizáciu prepravy rôznymi súkromnými a štátnymi železnicami, ako aj vystavením nákladných / colných

dokumentov a potrebných osvedčení až po komunikáciu s príjemcom je každá požiadavka zákazníka už vopred splnená.

B&S Logistik zaisťuje optimálnu dobu prepravy, dáva k dispozícii vagóny a kontrolou zaistenia nákladu zabezpečí, aby náklad prišiel načas a bezpečne.

Pravidelné vlaky majú dĺžku 530 metrov, pozostávajú až z 36 vagónov a majú celkovú hmotnosť 1 800 ton.