B&S Logistik nastavuje výhybky pre budúcnosť

Walter Leitgeb sa postupne pripravuje na odchod do dôchodku; Manuela Prenner, Gerhard Gattinger a Martin Kausal budú jeho nástupcami.

Z dôvodu zmeny pracovnej doby konateľa a spoločníka Waltera Leitgeba na čiastočný úväzok, prejde v apríli 2018 vedenie spoločnosti a strategický rozvoj firmy B&S Logistik GmbH do nových rúk. Pani Manuela Prenner, MA, prokuristku firmy, toho času na materskej dovolenke, podporia od marca 2018 vo vedení spoločnosti a v rozvoji stratégie páni Gerhard Gattinger a Ing. Martin Kausal. Walter Leitgeb sa počas nasledujúcich rokov postupne stiahne z operatívnych obchodov, ale svoju aktuálnu funkciu bude naďalej vykonávať.Toto trio poverené vedením spoločnosti predstavuje skúsených logistikov z branže a už etablovaných pracovníkov firmy. Na trhu už dlho etablovaná Viedenská špeditérska spoločnosť so špecializáciou na logistiku v železničnej preprave zostáva naďalej verná svojim základným hodnotám s orientáciou na zákazníka a kvalitu. Konateľ spol. a spoločník Walter Leitgeb tak vidí strategickú a podnikateľskú budúcnosť firmy zabezpečenú.

Prečítajte si kompletnú tlačovú správu tu: http://www.oevz.com/news/bs-logistik-gmbh-stellt-weichen-fuer-die-zukunft/