10 rokov experti na koľajniciach

Čas pohodlne sa oprieť? Len na krátke ohliadnutie späť: v októbri 2017 sme mohli osláviť 10 úspešných rokov s teraz už 20 spolupracovníkmi v našich troch pobočkách.

Pri tomto jubileu si mimoriadne hrdo spomíname na razantný vývoj v odvetví celovlakovej dopravy, ktorú sme za posledných 10 rokov vybudovali  s veľkou odbornosťou. Náš dobrý prístup ku všetkým železničným spoločnostiam  a naša neutralita nám dávajú priestor pri výbere takých partnerov pre Váš projekt, aby sme Vám mohli ponúknuť balík logistických opatrení šitý na mieru.

Ale 10 rokov úspechov a skúseností pre nás tiež znamená, že musíme urobiť ďalšie kroky: tešíme sa na vývoj a optimalizáciu procesov s našimi zákazníkmi a pre našich zákazníkov. Zameriavame sa aj na nové trhy, kde môžeme uplatniť naše know-how.

Tlačovú správu v plnom znení čítajte tu: http://www.oevz.com/news/bs-logistik-gmbh-glaenzt-seit-10-jahren-auf-der-schiene/